Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Tədris Mərkəzinin yaradılması barədə

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında
Maliyyə Tədris Mərkəzinin yaradılması barədə
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN
S Ə R Ə N C A M I
Naxçıvan Muxtar Respublikasında mühasiblərin peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsi məqsədilə qərara alıram:
  1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Tədris Mərkəzi yaradılsın.
  2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Tədris Mərkəzinin Əsasnaməsini və ştat strukturunu hazırlayıb təsdiq etsin.
  3. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası          Ali Məclisinin Sədri                                         VASİF  TALIBOV
Naxçıvan şəhəri, 10 fevral 2018-ci il
№ 220-05/S
DAVAMI
  • 341
Sosial şəbəkələrdə biz