Muxtar respublika iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafı maliyyə tənzimlənməsinin uğurla həyata keçirilməsinin nəticəsidir

İnnovativ, şaxələndirilmiş, səmərəli və dayanıqlı inkişaf modelinə köklənmiş Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatının idarə olunmasında maliyyə mexanizmindən düzgün istifadə çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Muxtar respublikada bütün sahələrdə müşahidə olunan inkişaf bu baxımdan real sektorla maliyyə sektoru arasında səmərəli qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsi ilə səciyyələnir.


Belə ki, muxtar respublikada həyata keçirilən büdcə-vergi siyasəti maliyyə sisteminin tərkib hissəsi kimi maliyyə resurslarının məqbul hissəsinin onun əlində cəmləşdirilməsini, mərkəzləşdirilməsini zəruri edir. Bu resurslardan istifadə forması isə dövlətin iqtisadi, siyasi və sosial vəzifələrinin yerinə yetirilməsi tələbatının maliyyə təminatçısı rolunda çıxış edən mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondlarıdır.

Dövlətin iqtisadi inkişafının artım templərinin dayanıqlılığını, eləcə də həyata keçirilən islahatların yüksək səmərəliliyini şərtləndirən iqtisadi siyasətin əsas faktorlarından biri düzgün büdcə-vergi siyasətinin müəyyənləşdirilməsidir. Son dövrlərdə respublikamızda həyata keçirilən islahatlar iqtisadiyyatın büdcə sektorunun yenidən qurulması, büdcə sisteminin bütün səviyyələrində maliyyə resurslarının formalaşdırılması və xərclənməsi metodlarının prinsipial şəkildə dəyişdirilməsinə imkan yaratmışdır. Belə ki, inzibati­-ərazi qurumlarının maliyyə müstəqilliyinin inkişafı, bir tərəfdən büdcə mərkəzləşdirilməsinin kafi səviyyəsinin saxlanılmasına, digər tərəfdən ərazi inkişafının büdcə tənzimlənməsi sahəsində qarşıya çıxan investisiyaların təşviq edilməsinə, ixrac yönümlü məhsul istehsalının stimullaşdırılmasına şərait yaratmışdır. Müasirtipli infrastruktur obyektlərinin yaradılması, yolların bərpası və digər tədbirlər qeyri-neft sektorunun dinamik artımına imkanlar açmışdır.

Muxtar respublikada 2018-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında da əldə edilən yüksək nəticələr bu inkişafın davamlı xarakter aldığını və maliyyə tənzimlənməsinin uğurla həyata keçirildiyini göstərir. Belə ki, 2018-ci ilin 10 ayında bütün makroiqtisadi göstəricilər üzrə artım müşahidə edilib. Muxtar respublikada 2018-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında 2 milyard 172 milyon 378 min 700 manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunub ki, bu da 2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,4 faiz çoxdur. Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,1 faiz artaraq 4783 manata yaxın olub. Muxtar respublikada 383 növdə məhsulun istehsal edilməsi sahibkarlığa göstərilən dövlət qayğısı və yeni iqtisadi layihələrin dəstəklənməsi sayəsində mümkün olub. Belə ki, hazırda əhalinin 108-i ərzaq, 242-si qeyri-ərzaq olmaqla, 350 növdə məhsula olan tələbatı tamamilə yerli imkanlar hesabına ödənilir.
Son illərdə yeni dövrün tələblərinə uyğun olaraq muxtar respublikada sənayeləşməyə ciddi diqqət yetirilir. Hazırda muxtar respublikada ümumi daxili məhsulun tərkibində ilk yeri 30,1 faizlə sənaye tutmaqdadır. 2017-ci ildə 967 milyon 60 min manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal olunub ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 1,4 faiz çoxdur. Cari ilin yanvar-oktyabr aylarında isə sənaye üzrə 827 milyon 648 min 800 manat dəyərində məhsul istehsal edilib. Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,3 faiz çoxdur.
İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində digər sahələrə də diqqət artırılıb. Nəticədə, son illər güzəştli dövlət maliyyə dəstəyi ilə müasir texnologiyalara əsaslanan 254 heyvandarlıq, 84 quşçuluq, ­ 15 balıqçılıq, 104 arıçılıq, 65 bağçılıq, 8 üzümçülük təsərrüfatı, ümumi tutumu 14 min ton olan 31 soyuducu anbar, ümumi sahəsi 128 min 162 kvadratmetr olan 21 istixana kompleksi, 19 taxıl emalı müəssisəsi istifadəyə verilib. Məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə son illər rayon və kəndlərdə 714 kənd təsərrüfatı təyinatlı istehsal və xidmət sahələri yaradılıb.
Bütün bunların nəticəsidir ki, 2018-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında 386 milyon 792 min 300 manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunub ki, bu da 2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4,1 faiz çoxdur. Ümumilikdə, son illər muxtar respublika iqtisadiyyatına 8,5 milyard manatdan çox investisiya yönəldilib, 12 mindən çox müxtəlif təyinatlı obyekt istifadəyə verilib. Əvvəllər muxtar respublikada cəmi bir elektrik stansiyası var idisə, bu gün enerji istehsalı müəssisələrinin sayı 8-ə, ümumi gücü 239,4 meqavata çatdırılıb. Ötən il müasir yol infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilib, 70,5 kilometr uzunluğunda avtomobil yolları salınıb, 12 körpü tikilib və ya yenidən qurulub. Muxtar respublikaya xarici ölkələrdən 410 mindən çox turist gəlib. Hazırda muxtar respublikanın yaşayış ərazilərinin 98 faizi genişzolaqlı, 99 faizi isə simsiz internet xidməti ilə təmin olunub, 4G mobil rabitə xidməti istifadəyə verilib.
Regionun yüksələn xətlə inkişafı, iqtisadi-sosial həyatdakı artım tempi, əhalinin maddi rifah halının yaxşılaşdırılması demoqrafik inkişafa da öz təsirini göstərib. 1 oktyabr 2018-ci il tarixə muxtar respublika əhalisinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 3359 nəfər artaraq 455 min 288 nəfər olub.
Muxtar respublikada makro­iqtisadi sahədə sabitliyin yaradılması büdcə-vergi siyasətinin uğurla həyata keçirilməsinin nəticəsidir. Sabit iqtisadiyyat isə güclü dövlətin başlıca təminatçısıdır. Bu baxımdan sosial problemlərin həll edilməsində, iqtisadiyyatın davamlılığının möhkəmləndirilməsində, onun inkişafına zəmin yaradılmasında, ölkənin müdafiə qüdrətinin möhkəmləndirilməsində maliyyə sisteminin, onun əsas halqası olan büdcə sisteminin rolu olduqca böyükdür.

Sevinc CABBAROVA
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

DAVAMI
 • 290

12 dekabr ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günüdür

     Tarixi təcrübə sübut edir ki, xalqların və millətlərin taleyində, formalaşmasında, dünyadakı yerinin müəyyənləşdirilməsində tarixi şəxsiyyətlərin, dahi siyasətçilərin və müdrik dövlət başçılarının müstəsna rolu danılmazdır. Bəşəriyyətin yetirdiyi Heydər Əliyev kimi nadir dühalar isə özləri bütöv bir salnamə, tarix yaratmağa və tarixin təkərini nizamlamağa qadir olurlar.


Ulu öndərin Azərbaycanın müdrik rəhbəri kimi çoxşaxəli fəaliyyəti, vətən və xalq qarşısındakı ölçüyəgəlməz misilsiz xidmətləri dahi şəxsiyyətlərin tarixin gedişində həlledici rol oynadıqlarını əyani şəkildə təsdiqləyən ən dəyərli nümunələrdəndir.

1969-cu ildə Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlişi ilə çağdaş tariximizdə keyfiyyətcə  yeni epoxanın, Azərbaycanı müstəqil dövlət qurmağa doğru aparan böyük yolun başlanğıcı qoyuldu. Heydər Əliyevin Azərbaycana birinci dəfə rəhbərlik etdiyi 1970-80-ci illər respublikamızın quruculuq salnaməsinə ən parlaq səhifələr kimi daxil olmuşdur. Baş verən qlobal dəyişikliklərin miqyasına, sosial-iqtisadi və mədəni sahələrdə aparılan dərin islahatların xarakterinə, xalqın maddi rifah halının yaxşılaşdırılmasına və yeni mərhələyə keçirilməsinə görə həmin illərin tədqiqi müasir tariximizin daha dərindən öyrənilməsi baxımından da böyük önəm daşıyır.

Ulu öndərin xalqın tələbi ilə 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışı ərəfəsində ölkəmiz dövlət müstəqilliyini yenidən itirmək təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qalmışdı. Məhz bu dahi şəxsiyyətin xalqımızın təkidli xahişi ilə hakimiyyətə böyük qayıdışı Azərbaycanı bürümüş böhrandan, parçalanmaqdan, müstəqilliyini itirmək təhlükəsindən xilas etdi. 1993-cü ilin iyun hadisələrinə qiymət verməyi bacaran hər bir insan dərindən dərk edir ki, ulu öndər o dövrdə qardaş qırğınının, vətəndaş müharibəsinin qarşısını almağa həyatını təhlükəyə atmaqla nail oldu. Bu, Heydər Əliyev ömrünün yeni bir qəhrəmanlıq tarixi idi. Vətənini və xalqını sonsuz məhəbbətlə sevən, andına sadiq olan, qətiyyəti, inamı, müdrikliyi ilə milyonları öz ətrafında birləşdirməyi bacaran, hadisələri düzgün qiymətləndirib, reallıqlardan lazımi nəticə çıxaran Heydər Əliyev kimi vətənpərvər insan, siyasətçi yalnız bu tarixi yarada və yaza bilərdi.

Heydər Əliyev fəaliyyətinin 1993-2003-cü illəri də bir ömrün qızıl salnaməsidir. Azərbaycanı daim müstəqil, azad, demokratik ölkə kimi görmək istəyən dahi şəxsiyyətin öz məqsədlərini uğurla həyata keçirdiyi illərin unudulmaz səhifələridir. Azərbaycanı hərtərəfli inkişaf yoluna çıxaran Heydər Əliyev öz əməlləri ilə, xalqa əvəzsiz xidmətləri ilə tariximizdə əbədiyaşarlıq qazandı. Zəmanəmizin ən görkəmli dövlət xadimi siyasi uzaqgörənliyi, qətiyyəti və əzmkarlığı ilə Azərbaycanın yeni tarixində dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsinə, müstəqilliyimizin əbədi olmasına verdiyi töhfələrə görə xalqımızın ümummilli liderinə çevrildi.

Ulu öndərin əbədiyyətə qovuşmasından ötən illər bizə bu tarixin əzəmətini, möhtəşəmliyini tam mahiyyəti ilə anlamaq, Heydər Əliyev fenomeninin milli dövlətçilik qarşısındakı əvəzsiz xidmətlərini mahiyyəti üzrə dərk etmək imkanı verir. Ulu öndərin ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrlərdə xalqın minilliklərlə intizarında olduğu arzular, məramlar gerçəyə çevrilmiş, milli dövlətçilik ənənələrinin formalaşması prosesi sürətlənmişdir. Bu zaman kəsiyi Azərbaycanda müstəqilliyin əbədi, daimi və dönməz xarakter alması, sabit dövlət quruluşunun yaranması, xalqın təbii və konstitusion haqlarına sahib çıxması, milli-mənəvi yüksəlişə nail olması kimi misilsiz tarixi prosesi əhatələyir.

Ümummilli lider Heydər Əliyev cismən aramızda olmasa da, ölkəmizi işıqlı sabahlara aparan bəşəri ideyaları ilə xalqımızın qəlbində yaşayır. Bu gün Heydər Əliyev ideyalarının alternativi olmadığını xalqımız çox gözəl anlayır. Təsadüfi deyil ki, bütün seçkilərdə Heydər Əliyev siyasi məktəbinin ən layiqli yetirməsi olan cənab İlham Əliyevi dəstəkləməklə xalqımız ulu öndərin ideyalarının davamına səs verib. Fəxrlə deyə bilərik ki, əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş siyasi və iqtisadi kurs möhtərəm Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Azərbaycan yalnız regionun deyil, həm də Avropanın siyasi cəhətdən ən sabit ölkəsinə çevrilib, beynəlxalq aləmdə yüksək nüfuz qazanıb, iqtisadi inkişaf tempinə görə dünyada lider ölkələr sırasına daxil olub.

Tarixdə nadir şəxsiyyətlərdən biri kimi iz buraxan ümummilli lider Heydər Əliyevin xidmətləri və keçdiyi ömür yolu haqqında çox deyilsə də, əsrlər boyu bu mövzuya müraciət olunacaq və onun zəngin irsi alimlər tərəfindən dərin, əhatəli, ətraflı elmi əsaslarla gələcək nəsillərə çatdırılacaqdır. Çünki xarakter, mahiyyət və məna etibarilə uca olan ulu öndər ancaq vətən, xalq amalı ilə təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə müasir dünyamızın siyasi tarixində fərqlənən önəmli bir şəxsiyyət olmuşdur.

DAVAMI
 • 304

Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyi “Gənclərdə büdcə savadlılığı” layihəsinə start verib

Muxtar respublikada təhsil sahəsinə xüsusi qayğı göstərilir, gənclərin bilikli, ixtisaslı kadr kimi yetişmələri daim diqqətdə saxlanılır, bu sahədə dövlət proqramları təsdiq olunur və geniş əhatəli layihələr həyata keçirilir. Bu gün Maliyyə Nazirliyi tərəfindən icrasına başlanılmış “Gənclərdə büdcə savadlılığı” layihəsi də muxtar respublikada bu sahədə aparılan işlərin davamı rolunu oynayacaq. Belə ki, müasir dövrdə beynəlxalq səviyyədə aktual olan büdcə savadlılığının muxtar respublika gənclərinə aşılanması, bu vərdişlərin onlarda formalaşdırılması dövrün tələbi kimi öz vacibiyyətini qazanmışdır.


          11 dekabr 2018-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Tədris Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə ilk təlim Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecində keçirilib. Kollecin iclas zalında keçirilən təlimə “Mühasibat uçotu”, “Bank işi”, “Rabitə qovşaqları və kommunikasiya sistemləri”  və digər ixtisaslar üzrə 100-dən çox tələbə cəlb olunub. Tədbiri giriş sözü ilə Kollecin direktoru Asəf Ruşanov açaraq təlimin iştirakçılarını salamlamış və təşkilatlarla birgə təşkil olunan tədbirlərin faydalarından və tələbələrə müsbət təsirlərindən bəhs edib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri Tural Şirəlizadə çıxış edərək yeni layihə barədə ətraflı məlumat verib, əhəmiyyəti və aktuallığı barədə danışıb. Qeyd edib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinin 2015-ci il 27 iyul tarixli “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” Sərəncamı ilə əsası qoyulmuş tədbirlər hər keçən gün öz əhatə dairəsini genişləndirir və bir çox zəruri istiqamətdə layihələrin özülünü təşkil edir. Həyata keçirilən bu layihənin də məhz müvafiq sərəncamla bağlı olduğunu, əhatə dairəsinin artırılaraq digər təhsil müəssisələrində də keçirilməsinin planlandığını diqqətə çatdırıb. Eyni zamanda, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşlarının mütəmadi olaraq ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində keçirdikləri elmi-praktik, maarifləndirici tədbirlərin tələbələrin yüksək səviyyədə hazırlığı və gələcəkdə iş yerləri ilə təmin olunmalarındakı əhəmiyyəti bir daha vurğulanıb.

Maliyyə Tədris Mərkəzinin direktoru Sevinc Cabbarova da çıxış edərək, Mərkəzin fəaliyyəti haqqında və keçirilən təlimin proqramı barədə məlumat verib.

Daha sonra tədbirin proqramına uyğun olaraq Maliyyə Nazirliyinin Büdcə şöbəsinin baş məsləhətçisi Ramil Hüseynov tərəfindən “Dövlət büdcəsini anlayaq” mövzusunda  hazırlanmış təlim materialı təqdim olunub.

       Növbəti çıxış isə Maliyyə Nazirliyinin İqtisadi sahələrin maliyyəsi şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Qənbər Xudiyev tərəfindən olmuş, “Ailə büdcəsinin tərtibi və onun tətbiqi”  mövzusunda təlim aparılmışdır. Mövzuya müvafiq olaraq gənclərdə ailə büdcəsinin effektiv planlaşdırılmasının məqsəd və əhəmiyyəti, ailə büdcəsinin təhlil olunmasının vacibliyi, xərclərin müəyyən edilməsi və təhlili, pulun idarə olunması və xərclərin gəlirlərə uyğun qurulması işlərinin əhəmiyyəti barədə danışılıb.

    Sonuncu mərhələdə isə tələbələrin bu mövzular ətrafında bilik səviyyələrinin yoxlanılması məqsədilə interaktiv mərhələ keçirilib. Bu mərhələdə 3 komanda iştirak edib və iştirakçılara mərhələnin nəticələrinə müvafiq fərqləndirici sertifikatlar və plaketlər təqdim olunub. Əlavə olaraq qalib komandanın hər bir üzvünə “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil edilmiş kitablar təqdim edilib.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=lC5D7Ky8t6U

Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti

DAVAMI
 • 308

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliklərdə çalışan mühasiblər üçün kurs yekunlaşıb

Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Tədris Mərkəzi “Büdcə təşkilatlarında praktiki mühasibatlıq” mövzusunda növbəti təkmilləşdirici kursa ilk dəfə olaraq inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliklərdə çalışan mühasibləri dəvət edib. 4-7 dekabr 2018-ci il tarixlərində təşkil olunmuş kursa Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyində olan 4 sahə inzibati ərazi dairəsi və 4 inzibati ərazi dairəsi üzrə, Babək Rayon İcra Hakimiyyətinin 7 inzibati ərazi dairəsi üzrə və Culfa Rayon İcra Hakimiyyətinin 7 inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliklərindən 22 nəfər mühasibat işçisi cəlb olunmuşdur.


Dörd gün davam edən kursda “icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarında maliyyə-mühasibat işinin aparılması”, “xəzinə əməliyyatlarının təşkili və uçot”, “vergi uçotunun təşkili”, “büdcə təşkilatlarında mühasibatlıq və maliyyə hesabatlarının hazırlanması”, “müvafiq sahədə maliyyə və mühasibatlıq işinin aparılması ilə bağlı hüquqi məsuliyyət” kimi mövzular iştirakçılarının diqqətinə çatdırılmışdır. Yüksək peşəkarlıq ilə hazırlanmış təlim materialları aidiyyəti üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə və Vergilər nazirliklərinin, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğundan cəlb olunmuş ekspertlərinin iştirakı ilə tədris edilmişdir. Təlimin ilk günü “İcra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarında maliyyə-mühasibat işinin aparılması” mövzusunda Maliyyə Nazirliyinin Dövlət aparatının və hüquq-mühafizə orqanlarının maliyyəsi şöbəsinin müdiri iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bulqeyis Novruzova təlimçilərə slaydlar vasitəsi ilə geniş məlumat vermiş, praktik iş və iştirakçılarla interaktiv söhbətlərlə təlim davam etmişdir. Növbəti günlərdə Maliyyə Nazirliyinin Xəzinə şöbəsinin sektor müdiri Ülvi Cəfərov, Vergilər Nazirliyinin Vergi ödəyicilərinə xidmət şöbəsinin rəisi Zahid Qənbərov, Nazirlik Aparatının baş məsləhətçi-mühasibi Məmmədnağı Əkbərov və Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorunun Beynəlxalq Əlaqələr üzrə köməkçisi Emil Abdullayevin müvafiq mövzular üzrə çıxışları olmuşdur. Sayca 13-cü kursun yekununda tədris olunan mövzu ilə bağlı qiymətləndirmə mərhələsi keçirilmiş və iştirakçılara Maliyyə Tədris Mərkəzinin sertifikatları təqdim edilmişdir.

Qeyd edək ki, Mərkəz tərəfindən bu günədək təşkil edilmiş kurslarda büdcə təşkilatlarında çalışan 248 nəfər mühasibatlıq işçisi dinləyici kimi iştirak etmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti

DAVAMI
 • 272

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının Tərkibi təsdiq edilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 6 dekabr 2018-ci il tarixli Fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası yaradılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının Tərkibi aşağıdakı kimi təsdiq edilib:


 

1.  Əli Həsənov- Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının rəhbəri

 1. Cəlil Rüstəmov- Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatı rəhbərinin müavini, Qanunçuluq və hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri
 1. Gözəl Şahməmmədova- Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının Təltif və kadrlarla iş sektorunun müdiri
 1. İsmayıl Qəribli- Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın sədri
 1. Əhliman Xıdırov- Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi Mülki kollegiyasının hakimi
 1. Sənan Qarayev- Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi İnzibati-iqtisadi kollegiyasının hakimi
 1. Aytən Məmmədova- Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini
 1. Ayaz Məhərrəmov- Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Aparatının Qanunvericilik bölməsinin rəisi
DAVAMI
 • 436

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Fərmanı

S.H.Məmmədovun Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin müavini – maliyyə naziri təyin edilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Fərmanı

Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:


Səbuhi Hidayət oğlu Məmmədov Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin müavini – maliyyə naziri təyin edilsin.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri                 Vasif TALIBOV
Naxçıvan şəhəri, 30 noyabr 2018-ci il
DAVAMI
 • 332
Sosial şəbəkələrdə biz