Vüsal Məmmədov

Vüsal Cəmil oğlu Məmmədov 1986-1996-cı illərdə Culfa rayon Xanağa (indiki Xanəgah) kənd tam orta məktəbində təhsil almışdır. 1996-cı ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Qeyri ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı ixtisasına qəbul olmuş, 2000-ci ildə həmin ixtisas üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır.
 Əmək fəaliyyətinə 01 iyul 2002-ci ildən Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin Mühasibat uçotu və hesabatı şöbəsində baş iqtisadçı vəzifəsi ilə başlamışdır. 2003-2007-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsində müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır.
 23 iyul 2007-ci ildən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Xəzinə şöbəsinin büdcənin uçotu və hesabatı sektorunda aparıcı məsləhətçi kimi fəaliyyət göstərmiş, 20 aprel 2010-cu ildən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Müasir texnologiyalar və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri sektorunda baş məsləhətçi vəzifəsində işləmişdir.
 15 fevral 2017-ci ildən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Müasir texnologiyalar və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri şöbəsində baş məsləhətçi vəzifəsində fəaliyyət göstərir.
 
           
 

DAVAMI
  • 320

Xəlil Vəlizadə

Xəlil Əlişən oğlu Vəlizadə 1998-2004-cı illərdə Naxçıvan şəhər 9 nömrəli tam orta məktəbdə, 2004-2009-ci illərdə Naxçıvan Türk Liseyində təhsil almışdır. Həmin ildə Naxçıvan  Dövlət Universitetinin İqtisad fakültəsinin Dünya iqtisadiyyatı ixtisasına qəbul olmuş, 2013-ci ildə həmin ixtisas üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır. 2013-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistratura fakültəsinin  Gömrük işi ixtisasına daxil olmuş, 2016-ci ildə həmin ixtisas üzrə magistr dərəcəsi almışdır. İş fəaliyyətinə 30 dekabr 2014-cü ildə Naxçvan Şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzində məsləhətçi mühasib vəzifəsində başlamışdır.17 noyabr 2017-ci il tarixdən  Naxçıvan Muxtar Respublikası “Dövlət aparatının və hüquq-mühafizə orqanlarının maliyyəsi”  şöbəsində baş məsləhətçi vəzifəsində işləyir. 2016-2017-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Üniversitetində  müəllim işləmişdir, 2017-ci ildən  isə Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecində  saathesabı müəllim işləyir.İki dərs vəsaitinin bir  neçə elmi məqalənin müəllifidir.
DAVAMI
  • 391

Qənbər Xudiyev

Qənbər Nazim oğlu Xudiyev 1999-2010-cu illərdə Babək rayon Qoşadizə kənd orta məktəbində təhsil almışdır. 2010-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat fakültəsinin Dünya iqtisadiyyatı ixtisasına qəbul olmuş və 2014- cü ildə həmin ixtisas üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır. 2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat Universitetinin Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi fakültəsinin magistratura şöbəsinin Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər ixtisasına daxil olmuş və 2017-ci ildə həmin ixtisas üzrə magistr dərəcəsi almışdır.
İş fəaliyyətinə 03 oktyabr 2016-cı ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun  Bakı şəhəri üzrə Hüquqi Şəxslərlə İş Departementinin Proqnoz, uçot və təhlil sektorunun aparıcı məsləhətçisi vəzifəsində başlamışdır.  2017-ci il 17 noyabr tarixdən Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin İqtisadi sahələrin maliyyəsi şöbəsində aparıcı məsləhətçi vəzifəsində çalışır. 2019-cu il 01 yanvar tarixdən həmçinin Naxçıvan Universitetində  “Maliyyə” ixtisası üzrə müəllim kimi çalışır. 1 dərs vəsaiti və bir neçə elmi məqalənin müəllifidir.  
DAVAMI
  • 296

Ülvi Cəfərov

Ülvi Şirməmməd oğlu Cəfərov. 1990-2001-ci illərdə Naxçıvan şəhəri 10 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil almışdır. Həmin ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat fakültəsinin Ümumi İqtisadiyyat istiqamətinin Muhasibat uçotu və audit ixtisasına qəbul olmuş, 2008-ci ildə həmin ixtisas üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır.
Cəfərov Ülvi əmək fəaliyyətinə  2006-cı ildə  Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyində arxiv müdiri olaraq başlamışdır. 2008-ci ildən nazirliyin Xəzinə şöbəsinin Xəzinə əməliyyatları sektorunda baş məsləhətçi kimi fəaliyyət göstəmişdir. 2018-ci ildən isə Xəzinə şöbəsinin Xəzinə əməliyyatları sektorunun müdiri vəzifəsində işləyir.
DAVAMI
  • 323

Ramil Kərimov

Ramil Cəfər oğlu Kərimov 1989-2000-ci illərdə Şərur rayonu Ərəbyengicə kənd tam orta məktəbini fərqlənmə ilə bitirmiş, həmin ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin İqtisad fakültəsinin Mühasibat uçotu və audit ixtisasına qəbul olmuş, 2006-cı ildə bakalavr dərəcəsi almışdır.
Ramil Kərimov 2007-2010-cu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin “Antiinhisar siyasəti” şöbəsində aparıcı məsləhətçi, 2011-2016-cı illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin “Sığorta nəzarəti” sektorunda aparıcı məsləhətçi, 2016-2017-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin “Dövlət aparatının və hüquq-mühafizə orqanlarının maliyyəsi” şöbəsində aparıcı məsləhətçi, 2017-2017-ci ilədək Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin “Maliyyə nəzarəti” şöbəsinin “Büdcə, idarə və təşkilatların təftişi sektoru” müdiri kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2017-ci ilin avqust ayından Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Naxçıvan şəhər Maliyyə şöbəsinin müdiri kimi fəaliyyət göstərir.
DAVAMI
  • 319

Tural Əliyev

Tural Akim oğlu Əliyev 2000-2006-cı illərdə Naxçıvan şəhər 10 nömrəli tam orta məktəbdə, 2006-2011-ci illərdə Şərur Türk Litseyində təhsil almışdır. Həmin ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin Hüquqşünaslıq ixtisasına qəbul olmuş, 2015-ci ildə həmin ixtisas üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır. “Standard Insurance” sığorta şirkətində hüquqşünas kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2017-ci ildən Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyində baş hüquqşünas vəzifəsində çalışmışdır . Hazırda Ümumi işlər və kadrlar şöbəsinin müdiri vəzifəsində fəaliyyət göstərir.
DAVAMI
  • 344
Sosial şəbəkələrdə biz